Holnapután ügynökség

DIPLOMÁSOK, KOMMUNISTÁK, LIBERÁLISOK…

2020. február 19. - Ira M. Archa

DIPLOMÁSOK, KOMMUNISTÁK, LIBERÁLISOK…

Na, az biztos, hogy mind csupa nemzetellenes, hazaáruló féreg, ugyebár! Hiszen ezek mind egymásból következő, undorító bűnök! Aki diplomás, akkor az liberális, sőt kommunista! Hazudik, csal, lop, gyilkol.

Hiszen, immár köztudomású! Mert, meg lett mondva, felülről. Mostan már tisztán láthat a népség!

Hiszen, a diplomásokkal már jó ideje mindenféle baj van! Hallott róla minden tisztességes nemzetfi. Hogy a diplomások miféle mód áskálódnak a nemzet ellenében! De már folyamatba tétetett az eljárás a megfékezésükre. A Tudományos Akadémiát már sikerrel! Most a pedagógusok vannak soron, és már látható sikerrel fékezi meg az áskálódókat a kormány, az orvosokkal azonban még nehezen bír, ám a jogászok, bírák megfegyelmezését már alaposan sikerült előkészíteni. A művészeket is lassan sikerül, bár velük gondok vannak… némelyiknek nincs diplomája, csak tehetsége, ami különösen veszélyessé teszi őket, de vannak magánügyeik, mellyel el lehet hallgattatni a nyavalyásokat. Szóval, menni fog!

Na, és akkor a kommunisták… a sok éhes, elvakult proletár, az osztályharcos öntudatukkal! Mondjuk, a diplomásokat ők sem nagyon kedvelték, persze azért a múlt idő, mert virtigli kommunistát manapság igen nehéz találni. De még vannak olyanok, akik emlékeznek azokra az időkre, amikor a nómenklatúra, a munkásosztály élcsapata élhetett a munkásosztály hatalmával sokkal jobban, ugyebár. Na, abban az időben szólt úgy a mondás, hogy a Napóleon-konyak a munkásosztály itala, melyet a vezetőin, a párttitkárokon keresztül fogyaszt. De akkoriban volt ötéves terv is, mely a marxi politikai gazdaságtant Sztálin módszerével lenini irányba módosítva szocialista módon oldotta meg tőke nélkül annak az ellentmondásait, hiszen a tőkés tőkéjére, meg holmi piaci mozgásokra meg ugyan mi szükség…  össze is omlott, nem csak az egész KGST piac, de a rendszer is. Mit ne mondjak, szép idők voltak… mindössze azzal az ellentmondással, hogy virtigli kommunistának nem kellett igazi diploma a felemelkedéshez.

Ja, persze, ha megdiplomásodott, rögvest liberálissá is vált. Ami nem kis pálfordulás, ugyebár…

A liberálisok… na, ők aztán maga a rákfene! Hiszen az elnyomó és túlterjeszkedő állam hatalmának háttérbe vonulását preferálták, meg a tőkét, annak a szabad mozgását, meg a piac önszabályozását, egyébként meg csak néhány szabályt meg törvényt vettek komolyan. Hogy addig lehet szabadon tenni bármit, míg mások szabadságjogait nem sérted. Vagyis, ne tégy olyat mással, amit magadnak se kívánnál. Mert, hogy a szabadság mindenekelőtt… meg törvény előtti egyenlőség meg testvériség. Pfúj! Egyébként meg, a boldoguláshoz való elidegeníthetetlen emberi jogot… micsoda marhaság! Minden jó keresztény tudja, hogy a földi élet a siralom völgye, itt ne akarjon senki boldog lenni! Még, hogy boldogulni, tudással, tehetséggel meg szorgos munkával az egyről a kettőre jutni? Na, ne… majd, ha feldobta a bakancsát, akkor lehet megboldogulni, a másvilágon.

…Csak azt nem értem sajnos, hogy akkor miért a hazai liberalizmus ikonikus figurája, azok a mára már sorosista migráns-simogató, gender-elméletes liberális férgek mai pártjának az alapító-atyja van a húszezer forintos bankjegyen, épp a legnagyobb címleten, aki nemcsak, hogy mindössze diplomás, de egyenest a haza bölcse! Vagy micsoda. A jog, és az 1848-as törvények folytonosságának a következetes képviselője volt:

Deák Ferenc… aki 1832-től makacsul liberális volt a kiegyezésen át egészen a haláláig! Most akkor bölcs, vagy féreg? Nem kéne lecserélni azokat a bankjegyeket? Valaki olyan portréjára, aki se kommunista, se liberális, de semmiképp sem diplomás?

Na, ugye…

Na, akkor itt van egy újabb könyvnyi ingyen letölthető M. Archaság:

https://drive.google.com/open?id=1EfKtMwVi-KzeP8ehhAn--4I9-1KNao-C

Itt meg a borítója:

https://drive.google.com/open?id=1sP8P3PQcPov2ORBtE4a5F2DzzcdAblZ8