Holnapután ügynökség

SZOC-LIB, A LEHETETLEN HIBRID

2020. február 21. - Ira M. Archa

SZOC-LIB, A LEHETETLEN HIBRID

No, igen… mert a tűz és a víz együttesen képesek gőz létrehozására, ily módon tehát még valahogyan össze is passzíthatók. Ámde…

Mondjuk a kenguru és a kaktusz házassága – noha mindkettő félsivatagi lény – nem vezet semmire. A kaktusz ugyan igencsak tüskés, ámde növény, a kenguru meg növényevő, ám erszényes állat, az egyik amerikai, a másik meg ausztrál, és találkozniuk sem természetes, hát még egyéb picsi-pacsi közöttük.

Legalább ennyire abszurd a szocialista és a liberális hibridizációja.

A szocialista ugyanis baloldali, proli-párti… és alapvetően a munkavállalókkal tart a tőkével szemben. Sőt, osztályokról beszél! Meg a tőkéről, ami nagy és globális, ők meg internacionalisták. A tőke belső működésének fékevesztett túlhajtásait hivatott korlátozni, a szociális – társadalmi – gondolat jegyében, az elesetteket támogatni, esélyegyenlőséget teremteni, a túlzottan centralizált tőkét alaposan agyonadóztatni szándékozik az előbbiek életkörülményeinek juttatásokkal való javítása szándékéval, még akkor is, ha ez túlszervezett és túlközpontosított államot, és ezzel állami túlköltekezést jelent, akkor is! (Közbevetőleg: a kommunista meg olyan szélsőséges szoci, aki a világforradalomban bízva hirdet permanens és fokozódó osztályharcot, meg proletár-diktatúrát, az tudjuk, milyenné válik, mert volt olyan, csak nem általában a prolik diktáltak, hanem egy szál erőszakos proli! Nagyságrendileg nagyobb – belső – népirtást is produkált, mint a második világháború…)

A liberális, az magyarul szabadelvű. A tőke, és a tőke szabad mozgásának a híve, mert szerinte a piac önszabályozó… kicsi és olcsó államot szeretne, és nagy ívben tesz az elesettekre meg a szegény rétegekre (aki hülye, vagy peches, haljon meg), elvégre mindenki saját szerencséjének kovácsa, és ha nem sérti mások szabadság-jogait, akinek van, azt, és ott tehet akár a tőkéjével, akár a munkaerejével, ahol és amihez kedve van. Mivel szerintük nincsenek társadalmi osztályok, se nemzet, csakis az individuum, az egyén. A tőke viszont globális, államhatárokon ívelhet át, mindegy is, hogy honnan honos, lehet akár multinacionális is! Így tehát határozottan jobboldali, és ugyan nem kicsit másként, de eléggé szélső!

Vagyis, a szociálliberális, az olyan lehetetlen hibrid, mely, mint a példában, a kaktusz és a kenguru nászának eredménye, amolyan növ-at, vagy áll-ény… vagy ha létezett is, életképtelen.

…Persze, hívtak így valamilyen próbálkozást, csakhogy az teljesen más volt.

Szó mi szó – és tény, ami tény – ismert a próbálkozás oka és eredete is:

…Az ugyanis nem volt csoda, hogy a koncentrációs táborokban felszabadulásként élték meg sokan a szovjet megszállást… és nem teljesen öntudatosan, mindent felmérve és megértve keveredtek a pártjukra, nem tudva vagy értesülve Sztálin legalább olyan intenzív antiszemitizmusáról, melyet például a zsidó orvosok koncepciós perei fémjeleztek, vagy éppen az a nem is annyira „lájtos” szibériai Gulág, amit a Távol-Keleten a helyi őslakos csukcsok meg tunguzok meglepetésére Birobidzsán városának központjával Zsidó Autonóm Területnek neveztek a kínai határtól és az Amúr folyótól kissé északra… mindezeket talán nem tudva léptek azok errefelé a kommunisták közé… akkor még. Vagy negyven év múlva, kijózanodva meg többen éppenséggel liberálisként határozták meg magukat, mert hogy most már szabad… tehát, másnak lenni is szabad! Akár a nemzetiséget, kultúrát, a vallást, nemi vonzódást, vagy bármit önmeghatározni… micsoda tévedés!

Most tehát az a határozott gyanúm, hogy mivel csak úgy „zsidózni” nem ildomos nemzetközileg, ezért hipokritai szent Eufémia intenciói (ami tulajdonképpen egyfajta hazai, „nemzeti” political correct, azaz P.C.) szerint eléggé egyértelmű, hogy mit is jelent a szoclib, vagy a diplomás kommunistából lett liberális…

Na, akkor itt van egy többé-kevésbé újabb könyvnyi, ingyen letölthető M. Archaság:

https://drive.google.com/open?id=1EfKtMwVi-KzeP8ehhAn--4I9-1KNao-C

Itt meg a borítója:

https://drive.google.com/open?id=1sP8P3PQcPov2ORBtE4a5F2DzzcdAblZ8